Site

Kim

Giảng viên

Facebook Youtube
  • 1

    Khóa học
  • 0

    Học viên
  • 0

    Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Dữ liệu đang cập nhật.

Khóa học của Giảng viên Kim

FLYERS

0 Bài học

The tests are written around familiar topics and focus on the skills needed to communicate effectively in English through listening, speaking, reading and writing.

600.000đ

Chi tiết