Site

Calisto

Giảng viên

Facebook Youtube
  • 1

    Khóa học
  • 0

    Học viên
  • 0

    Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Dữ liệu đang cập nhật.

Khóa học của Giảng viên Calisto

KET

0 Bài học

Tổng thời gian làm bài thi A2 Key là khoảng 2 giờ, thời gian thi cụ thể các kĩ năng như sau:

Phần thiNội dungĐiểm (% trên tổng điểm)Mục đích

Đọc và Viết
(60 phút)

7 phần/
32 câu hỏi

50%

Thể hiện thí sinh có thể hiểu được các thông tin đơn giản như biển báo, tạp chí, bài báo.

Nghe
(30 phút, trong đó có 6 phút để chuyển bài làm vào giấy trả lời)

5 phần/
25 câu hỏi

25%

Yêu cầu thí sinh hiểu được các thông báo, và các thông tin dạng lời nói khác với tốc độ vừa phải.

Nói
(8–10 phút/2 thí sinh)

2 phần

25%

Thể hiện thí sinh có thể tham gia vào cuộc hội thoại bằng cách hỏi và trả lời các câu đơn giản. Bài thi Nói ở dạng vấn đáp giữa 1 hoặc 2 thí sinh và 2 giám khảo. Hình thức này giúp cho bài thi thực tế và đáng tin cậy hơn.

700.000đ

Chi tiết