Site

KET

Đăng ký tham gia

Chi tiết khóa học

Tổng thời gian làm bài thi A2 Key là khoảng 2 giờ, thời gian thi cụ thể các kĩ năng như sau:

Phần thiNội dungĐiểm (% trên tổng điểm)Mục đích

Đọc và Viết
(60 phút)

7 phần/
32 câu hỏi

50%

Thể hiện thí sinh có thể hiểu được các thông tin đơn giản như biển báo, tạp chí, bài báo.

Nghe
(30 phút, trong đó có 6 phút để chuyển bài làm vào giấy trả lời)

5 phần/
25 câu hỏi

25%

Yêu cầu thí sinh hiểu được các thông báo, và các thông tin dạng lời nói khác với tốc độ vừa phải.

Nói
(8–10 phút/2 thí sinh)

2 phần

25%

Thể hiện thí sinh có thể tham gia vào cuộc hội thoại bằng cách hỏi và trả lời các câu đơn giản. Bài thi Nói ở dạng vấn đáp giữa 1 hoặc 2 thí sinh và 2 giám khảo. Hình thức này giúp cho bài thi thực tế và đáng tin cậy hơn.

Lợi ích khóa học

Ý nghĩa của chứng chỉ A2 Key/KET là gì?

Đạt được chứng chỉ A2 Key nghĩa là người học đã có thể hiểu và sử dụng các cụm từ và các lối diễn đạt cơ bản để giới thiệu bản thân và tương tác với người nói tiếng Anh; hiểu được bài viết tiêng Anh có nội dung dễ.

Mục đích của kì thi A2 Key/KET là gì?

Kì thi giúp đánh giá khách quan và toàn diện 4 kĩ năng tiếng Anh. Ngoài ra, người học cũng có thể củng cố kỹ năng ngôn ngữ thiết yếu cho quá trình học tập và làm việc trong nước và nước ngoài.

Danh sách bài học

Dữ liệu đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Học phí
Thanh toán 1 lần học trọn đời
700.000đ

Thanh toán

Khóa học liên quan

Dữ liệu đang cập nhật.

Học viên đánh giá

0

0 đánh giá

0%
0%
0%
0%
0%