Site

KỸ NĂNG VIẾT

Đăng ký tham gia

Thông tin gói khóa học

Học trọn đời, ọc bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Lợi ích gói khóa học

Viết là một phần của loạt bài thi nâng cao kỹ năng của bạn. Khóa học này nhằm mục đích phát triển các kỹ năng viết chính, ngôn ngữ và kỹ thuật làm bài thi. Nó cũng có thể được sử dụng như một khóa học phát triển kỹ năng chung hoặc chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh tổng quát khác.

Danh sách khóa học

ANH VĂN TRUNG HỌC

Giảng viên: Vinh

Giá bán: 500.000đ 500.000đ


MOVERS

Giảng viên: Julie

Giá bán: 500.000đ 500.000đ


FLYERS

Giảng viên: Kim

Giá bán: 600.000đ 600.000đ


KET

Giảng viên: Calisto

Giá bán: 700.000đ 700.000đ


PET

Giảng viên: Michael

Giá bán: 800.000đ 800.000đ


FCE

Giảng viên: Mark

Giá bán: 1.000.000đ 1.000.000đ


IELTS

Giảng viên: Charlott

Giá bán: 1.000.000đ 1.000.000đ


TOEIC

Giảng viên: Vanessa

Giá bán: 1.000.000đ 1.000.000đ


TOEFL

Giảng viên: Carney

Giá bán: 1.000.000đ 1.000.000đ


SAT

Giảng viên: Kenneth

Giá bán: 1.000.000đ 1.000.000đ


GMAT

Giảng viên: Vinh

Giá bán: 1.000.000đ 1.000.000đ


GRE

Giảng viên: Vinh

Giá bán: 1.000.000đ 1.000.000đ

Danh sách giảng viên

Vinh

The Economic University in HCM City

Melbourne Language Center

Swinburne University

Facebook Youtube


Vinh

The Economic University in HCM City

Melbourne Language Center

Swinburne University

Facebook Youtube

Vinh

The Economic University in HCM City

Melbourne Language Center

Swinburne University

Facebook Youtube
Học phí
Đăng ký học không giới hạn
1.000.000đ

1.000.000đ


Thanh toán